بخشنامه هابخشنامه ی مسابقه ی کشوری هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ

1402/02/16 | هنرهای رزمی|بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

جام اسب سفید در گیلان برگزار می شود

1402/01/23 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب جام ققنوس

1402/01/08 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کرمان

1401/12/20 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره ۱۴۰۱جام "البرز استوار

1401/12/15 | بخشنامه ها|هنرهای رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب شانزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب

1401/11/24 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب جام محک

1401/11/19 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اصلاحیه بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کاسپین

1401/11/18 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر

1401/11/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین

1401/11/05 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه جدید پانزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1401/10/25 | لرستان|بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران

1401/09/27 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی

1401/09/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران

1401/09/06 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)

1401/09/05 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ

1401/08/30 | بخشنامه ها|هنرهای رزمی

اطلاعات بیشتر »

شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد

1401/08/16 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401

1401/07/30 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم

1401/07/23 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان

1401/07/06 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1402/01/23 -- جام اسب سفید در گیلان برگزار می شود
1402/01/08 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام ققنوس
1401/12/20 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کرمان
1401/12/15 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره ۱۴۰۱جام "البرز استوار
1401/11/24 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب شانزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1401/11/19 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام محک
1401/11/18 -- اصلاحیه بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کاسپین
1401/11/09 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر
1401/11/05 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین
1401/09/27 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/09 -- بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی
1401/09/06 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/05 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)
1401/08/30 -- بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ
1401/08/16 -- شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد
1401/07/30 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401
1401/07/23 -- بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم
1401/07/06 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان
1401/06/16 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب نونهالان، نوجوانان و جوانان
1401/06/10 -- بخشنامه دومین مسابقه کشوری درساژ شهریور ۱۴۰۱


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها