معاونت فنیاطلاعیه مهم معاونت فنی در مورد فرم های کشش جعلی

1401/05/13 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد عرب

1401/05/11 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژاد عرب

1401/05/04 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای تروبرد

1401/05/03 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جلد هشتم کتاب تبارنامه اسب اصیل ایران

1401/05/02 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1401/04/29 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه میکروچیپ گذاری و نمونه گیری اسبهای ورزشی استان آذربایجان شرقی

1401/04/25 | معاونت فنی|آذربایجان شرقی

اطلاعات بیشتر »

تغییر فرمت برگه های کشش

1401/04/20 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه میکروچیپ گذاری

1401/04/18 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان خراسان شمالی

1401/04/15 | معاونت فنی|خراسان شمالی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان آذربایجان شرقی

1401/04/15 | معاونت فنی|آذربایجان شرقی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1401/04/15 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

فرم بررسی سلامت عمومی و شرایط فیزیکی اسب جهت ثبت بعنوان سیلمی

1401/04/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1401/04/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه واردات اسب

1401/04/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1401/04/07 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری و نمونه گیری معاونت فنی فدراسیون سوارکاری در استان اردبیل

1401/04/01 | معاونت فنی|اردبیل

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه حضور کارشناسان میکروچیپ گذاری در استان لرستان

1401/03/22 | معاونت فنی|لرستان

اطلاعات بیشتر »

انتشار کتابچه اطلاعات مربوط به تولیدات مادیان های نسخه ۱ و ۲ کتاب تبارنامه تروبرد

1401/03/22 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط ثبت سیلمی و صدور مجوز کشش اسبهای نژاد فریزین درسال 2022

1401/03/10 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/05/15 -- بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران
1401/05/09 -- اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1401/05/02 -- بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان
1401/04/21 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی
1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰
1401/03/07 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون
1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها