فدراسیون سوارکاری

ثبت نام مسابقه جشنواره زیبایی

جشنواره زیبایی متقاضی محترم. لطفا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی مطالب زیر را به دقت مطالعه نمایید:

- قبل از ثبت نام از شرایط و قوانین ملی مبنی بر مجاز یا عدم مجاز بودن برای حضور در مسابقه و رده مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.

- در پروسه ثبت نام هرگونه نرم افزار پروکسی و فلتر شکن را ببندید تا در روند ثبت نام و درگاه پرداخت بانکی اختلالی بوجود نیاید.

- در مراحل ثبت نام، دکمه بازگشت (Back)، بازنشاندن (Refresh, Reload) مرورگر استفاده نکنید و بیش از یک بار بر روی دکمه های انجام عملیات کلیک ننمایید. در هر مرحله هر قدر که طولانی شد منتظر مشاهده پاسخ از سامانه فدراسیون بمانید.

  


- نتیجه نهایی و پایان موفقیت آمیز بودن ثبت نام اینترنتی فقط در سایت فدراسیون نمایش داده میشود. حتما باید از سایت بانک به سایت فدراسیون بازگردانده شوید. لذا پایان ثبت نام در سایت فدراسیون و مشاهده پیام مربوطه و کد پیگیری است.

* مراحل ثبت نام اولیه به ترتیب: انتخاب مسابقه و رده ، تکمیل اطلاعات اسب، تایید اطلاعات، پرداخت مبلغ از طریق درگاه بانکی و در انتها دریافت تایید و کد پیگیری.

** بعد از ثبت نام اولیه، اطلاعات توسط کارشناس فدراسیون و معاونت فنی بررسی و در صورت تایید نهایی به لیست نهایی اضافه میگردد.

*** تایید نهایی یا رد ثبت نام از طریق پیامک اطلاع داده میشود.